What is a digital signature

امضای دیجیتال چیست؟

امضای دیجیتال به یک سیستم رمزنگاری مبتنی بر الگوریتم‌های رمزنگاری اشاره دارد که جهت اثبات هویت و اصالت یک فرد یا موجودیت در محیط‌های الکترونیکی استفاده می‌شود. ... ادامه مطلب
What is a stablecoin

استیبل کوین چیست؟

استیبل کوین‌ها به عنوان یک دسته از ارزهای دیجیتال پایدار شناخته می‌شوند که به وسیله فرآیندهای مختلف و معمولاً با ارتباط مستقیم با ارزهای ملی یا دارایی‌های واقعی معین، ارزش ثابت خود را حفظ می‌کنند. ... ادامه مطلب